INFORMATOR DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

INFORMATOR DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Informacje dla osób ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

 

 

 

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Żninie znajduje się w budynku przy ul. Plac Wolności 4 w Żninie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami i przystosowano do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w następującym zakresie:

  • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • informacje na temat załatwiania spraw w Komendzie udzielane są w Biurze Przepustek usytuowanym w holu głównym budynku, pod numerem telefonu  47 75 26 200
  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w lewym korytarzu od holu głównego, a także w tym samym pionie na pierwszym i drugim piętrze.

Ponadto pragniemy poinformować, że większość komisariatów policji w województwie kujawsko-pomorskim posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz w Komendach Miejskich i Powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna. 

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 47 75 26 200
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 697 052 112
  • faksem pod nr 47 75 26 247 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
  • na adres e-mail: dyzurny-znin@bg.policja.gov.pl  (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyRejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. 

Informujemy również, iż funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzebę skorzystania z usług tłumacza podczas uprzednio umówionej wizyty oraz, przede wszystkim, kontaktować się z sytuacjach nagłych. Wiadomości SMS odbierane są na monitorze komputera przez oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje odpowiednie działania i zawiadamia - w zależności od treści zgłoszenia - patrol policji, pogotowie ratunkowe lub straż pożarną. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY 

i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer  697 052 112, koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne, 
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 
  • okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, zasłabnięcie).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

 

 

 

 

Powrót na górę strony