Kierownictwo

Kierownictwo

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żninie

 

  Komendant Powiatowy Policji w Żninie

nadkom. Mariusz Gaik

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

nadkom. Maciej Słowiński

 

 

Powrót na górę strony