Kierownictwo - KPP w Żninie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żninie

 

  Komendant Powiatowy Policji w Żninie

nadkom. Mariusz Gaik

 

 

p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

kom. Maciej Słowiński