Wiadomości

Pobiegli w szczytnym celu

Data publikacji 10.08.2022

Dzisiaj na stadionie miejskim w Żninie odbył się bieg charytatywny. Wzięli w nim udział policjanci ze żnińskiej komendy oraz podległych komisariatów i posterunku. Propagując sportową rywalizację, dołożyli swoją cegiełkę aby wesprzeć finansowo rodziny policjantów poległych na służbie.

Dzisiaj (10.08.22) na Stadionie Miejskim w Żninie odbył się Bieg Charytatywny z okazji 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wzięli w nim udział policjanci ze żnińskiej komendy oraz podległych komisariatów i posterunku. Zgodnie z regulaminem, zawodnicy mieli do pokonania dowolny dystans w czasie minimum 25 minut. Jego celem było m.in. propagowanie sportowej rywalizacji. Ale przede wszystkim pomoc rodzinom poległych funkcjonariuszy Policji pozostających w trudnych warunkach życiowych i materialnych, gdyż opłata startowa trafiła na konto tejże Fundacji.

Fundacja swoje cele statutowe realizuje przez przyznawanie stypendiów i pomoc materialną związaną z edukacją dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie oraz dofinansowywanie pobytu podopiecznych Fundacji na koloniach i obozach, a także dofinansowywanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. 

Działalność Fundacji może wesprzeć każdy z nas poprzez przekazanie 1% podatku w zeznaniu rocznym lub wpłacenie darowizny na podane poniżej konto:

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Powrót na górę strony