PREWENCJA - RUCH DROGOWY

 

Prewencja - to zapobieganie.

Policjanci z prewencji patrolują ulice w celu zapobieżenia dokonywania przestępstw i wykroczeń, ewentualnie w celu zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Prewencja kryminalna - to działania profilaktyczne prowadzące do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ilości przestępstw i wykroczeń występujących na danym terenie.

Powrót na górę strony